21 januar

Tresavn

Savnet Treet "mitt"

 

Etter en liten uke i Belgia for å sparke igang et EU prosjekt vi har fått på jobb så savnet jeg Treet. Det var godt å komme tilbake til Norge, med inntrykk og opplevelser fra en storby innabords. Beroligende å bare ta Khaleesi med på en tur til Treet.


Inntrykk fra utlandet - Portugal - Olje, Sveits - Norske milliardærer

Kontrastene mellom Norge og andre Europeiske land er store. Jeg ble spurt av folk fra Portugal om hvordan Norge har klart å fordele rikdommene fra olje og gass så likt, og unngått korrupsjon. I Portugal ville det visst blitt et fåtall veldig rike mennesker, og lite fordeling. Vi har vært heldige med både vår ressurser, delelinjen og vår politikere som har fokusert på Velferdsstaten. Det hadde ikke trengt å gå den veien. I Sveits, som jeg tenkte var "litt som Norge" så går store deler av inntekten til helseforsikringer, barenhager, skoler osv. Så de har sikkert lavere skatter, men ikke til det beste for "folk flest" virker det som. Men sikkert bra for millardærer fra Norge som har tjent seg rike på å benytte seg av folk utdannet gjennom norges gratis utdannelsessytem, og med et helsevesen som tar vare på og sørger for en "friskere" arbeidsstokk. 


Berlinmuren

Jeg var også så heldig å få spurt noen tyskere som var i 20 årene da Berlinmuren falt om hvordan de opplevde det. Han ene hadde sittet og spilt kort med en kamerat den dagen, og de hadde hørt at det var noe som skjedde, men ikke tenkt mer over det. Først seinere på dagen/kvelden fikk de med seg at folk klatret over og at "Trabanter" krysset grensen uten å bli stoppet.


Øst og Vest

Han andre fortalte hvor sært det var, mens Berlinmuren eksistert. De bodde i Berlin, men var omringet av Øst-Tyskland, og måtte kjøre gjennom Øst-Tyskland for å komme til Vest-Tyskland. Det måtte for eksempel søke om visum en uke før de skulle besøke slektninger i Øst-Berling, noen kilometer unna. Offentlige tjenestepersoner pleide å ta fly fra Vest-Berlin til Vest-Tyskland for å unngå å bli anholdt av Øst-Tysk politi/militære. 

Treet i solnedgang med Irix 15 mm

Reaching out/Strekke seg etter...

Inn i ut av fokus strekker det seg. Knoppene skal bli blader